2017 - 18 - 19 Committee
President Nirmal Dhanrajji Parmar
V.President Pravin Hastimalji Rathod
Secretary Hemant Sumatilalji Parmar
Co. Secretary Nitin Harakchandji Shond
Treasurer Mahendra Ghisulalji Solanki
Members Hitesh Ranjitji Punamiya
Rajendra Popatlalji Solanki
Hitesh Mohanlalji Bamboli
Dinesh Vimalchandji Bhandari
Bhadresh Lalchandji Bafna
Kirti Kiranrajji Jain
Pramod Vilas Jain
Kalpesh Bharat Solanki
Vishal Kevalchandji Talesara
Kiran B. Dhoka