2015 - 16 - 17 Committee
President Javerchandji Bafna
V.President Khubilalji Solanki
Secretary Rajkumarji Solanki
Co. Secretary Dharmendraji Porwal
Treasurer Kantilalji Palrecha
Members Kamlesh Mehta (PCMC)
Manish Kawediya
Bharat Oswal
Abhay Parmar
Sachin Baldota
Sachin Parmar
Ankit Shond
Sandeep Solanki
Pramod Rathod
Ramesh Parmar